stojimo vam na raspolaganju

Obratite nam se s povjerenjem

 • Dentalni pregled 100 kn
 • Vađenje zuba 200 kn

  (po zubu)

 • Komplicirano vađenje zuba 400 kn

  (po zubu)

 • Kompozitni ispun jednoplošni 220 kn
 • Kompozitni ispun dvoplošni 270 kn
 • Kompozitni ispun troplošni 350 kn
 • Direktno/indirektno prekrivanje 100 kn
 • Vitalna ekstripacija i punjenje kanala 500 kn

  (po korjenu)

 • Mortalna amputacija 150 kn
 • Liječenje gangrene i punjenje kanala 300 kn

  (po korjenu)

 • Odstranjivanje starog punjenja 100 kn
 • Incizija apcesa 100 kn
 • Trepanacija 100 kn
 • Provizorni ispun od cementa 100 kn
 • Odstranjivanje zubnih naslaga 300 kn

  (po zubnom luku)

 • Spaljivanje i kiretaža gingive 100 kn
 • Pečaćenje fisura 300 kn
 • Fluoridacija 100 kn
 • Liječenje bolesti desni 50 kn

  (po posjeti)

 • Propisivanje recepta/uputnice 50 kn
 • Akrilatna krunica 300 kn
 • Metal-keramička krunica 1000 kn
 • Keramička krunica 1500 kn
 • Keramička ljuskica 1500 kn

  (Venner)

 • Imedijatna zubna proteza 1500 kn
 • Akrilatna totalna zubna proteza 3000 kn
 • Akrilatna djelomična zubna proteza 2400 kn
 • Lijevana zubna proteza 3300 kn
 • Podlaganje zubne proteze 300 kn

  (Direktno/indirektno)

 • Reparatura zubne proteze 300 kn
 • Lijevana nadogradnja 600 kn
 • Cementiranje/skidanje stare krunice 100 kn
 • Attachment 800 kn
 • Izrada fasete u ustima 200 kn
 • Pjeskarenje air-flow 300 kn

  (po zubnom luku)

 • Provizorna krunica 200 kn
 • Zubni nakit 300 kn
 • Očitanje OTP/intraoralne snimke 100 kn
 • Šivanje rane 100 kn
 • Skidanje šavova 100 kn