Usluge

Ordinacija dentalne medicine dr. Ninoslav Jolić vrši sljedeće usluge:

 • Estetska i restorativna dentalna medicina
 • Parodontologija
 • Oralna kirurgija
 • Pedodoncija
 • Restorativna stomatologija
 • Endononcija
 • Implantologija
 • Mostovi
 • Krunice
 • Estetska stomatologija
 • Dječja stomatologija
 • Protetika