Pedodoncija

Briga za oralno zdravlje naših najmlađih treba početi što ranije. Preporuča se prvi pregled napraviti u vrijeme izbijanja prvih zubića. Preglede treba nastaviti tri do četiri puta godišnje kako bi se dijete naviklo na terapeuta i na okruženje u ambulanti. Ovim putem ćemo na vrijeme prevenirati moguće probleme i na vrijeme djelovati kako bi djetetovi prvi kontakti sa stomatologom bili što ugodniji.