Liječnički tim

Ninoslav Jolić

dr. dent. med.

Rođen 13.11.1977 u Livnu, Bosna i Hercegovina. Tu je 1996. godine završio gimnaziju, te je iste godine upisao Stomatološki fakultet u Zagrebu.

Diplomirao je u siječnju 2003. Pripravnički staž odradio je u Stomatološkoj poliklinici Zagreb 2003/2004.

Iduće godine, 2005, dolazi u Vukovar i tu nastavlja sa daljnjim radom u ordinaciji u Domu zdravlja Vukovar.

Lili Salak

zubni asistent

Rođena 14.11.1979 u Vukovaru, Republika Hrvatska.

1998. godine završava Zdravstvenu i veterinarsku škola „Dr. A. Štampar“ Vinkovci – zanimanje: medicinska sestra

Svoje radno iskustvo započinje 1999. godine u Općoj bolnici Vukovar, te nastavlja u Zdravstvenoj ustanovi za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući

2006. godine radila je u Privatnoj specijalističkoj stomatološkoj ordinaciji za ortodonciju

2011. godine započinje s radom u Ordinaciji dentalne medicine

Vješto se služi njemačkim jezikom, te radom na računalu (word, excel, internet)